ﺳﻪشنبه, 29 خرداد,1403

همه مطالب

مقالات

(آرشیو ماه مرداد 1399)
برگزاری پویش مطالعاتی روشنا بر محور کتاب «پس از بیست سال»
پانزدهمین دوره پویش مطالعاتی روشنا با محوریت کتاب «پس از بیست سال» نوشته سلمان کدیور آغاز شد.
جمعه، 31 مرداد 1399 - 12:11

جستجو

آرشیو زمانی