ﺳﻪشنبه, 29 خرداد,1403

همه مطالب

مقالات

(آرشیو ماه آبان 1397)
افغانستان، سرزمینی که چهره‌ی زنانه ندارد!
آوازهای روسی داستانِ عاشقانه نیست؛ با آن‌که عشق و خواستن مبارکه تنها پیوند‌دهنده‌ و عنصر مشترک است، در احوالات متفاوت و متناقض یعقوب. اگرچه که نویسنده عامدانه خواننده را کمتر به درون قهرمان راه می‌دهد و ما باید با تردیدها و تصمیم‌های او پی به احوالا...
ﺳﻪشنبه، 22 آبان 1397 - 18:12
زایش همواره تراژدی!
فردریش نیچه در "زایش تراژدی" بسته شدن نطفه تراژدی را در بستر نگره های دوگانه آپولونی – دیونیسوسی یونان باستان میداند. نگره های آپولونی نماینده بخش تعریف پذیر روح تراژدی هستند که در درام تجلی می‌کنند و نگره های دیونیسوسی نماینده بخش مغاک گونه و ...
یکشنبه، 20 آبان 1397 - 14:32

جستجو

آرشیو زمانی