پنجشنبه, 10 خرداد,1403

همه مطالب

مقالات

(آرشیو ماه خرداد 1396)
مدرسه زیبا شده است.
نسخه‌ی نهایی را تحویل استاد دادم. شرمنده از لطفی که کرد و صبوری که داشت و افسوس و دریغی که شاگردیش را از دست می‌دادم . امیدوار بودم نسخه ایراداتی داشته باشد که به این زودی همراهی استاد و مدرسه رمان را از دست ندهم.
شنبه، 06 خرداد 1396 - 15:31
وقتی فیلسوف‌ها هوس رمان‌نویسی می‌کنند
فلسفه معمولاً خشک و بی‌روح است و بیش از آنکه با هنر سروکار داشته باشد با ریاضیات دمخور است. اما برخی از فلسفه‌ها، در رابطه با زبان، شیطنت یا حساسیت شاعرانه نشان می‌دهند. اثر بزرگ هگل، «پدیدارشناسی روح»، را می‌توان به‌عنوان رمانی مطالعه کرد که در آن ش...
شنبه، 06 خرداد 1396 - 14:25

جستجو

آرشیو زمانی