پنجشنبه, 10 خرداد,1403

همه مطالب

مقالات

(آرشیو ماه شهریور 1396)
روایت‌کردن شر | ماریا پیا لارا
ماریا پیا لارا در مقاله‌ای با عنوان Narrating Evil: A Postmetaphysical Theory of Reflective Judgmentمسئلۀ شر را از دیدگاه روایت مورد بررسی قرار داده است. محمد حقانی‌فضل عضو گروه پژوهشی ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب قم به ترجمۀ این مقاله از زبان انگلیس...
چهارشنبه، 22 شهریور 1396 - 10:37

جستجو

آرشیو زمانی