یکشنبه, 30 اردیبهشت,1403

روی سیم تار

مقالات

روی سیم تار
آن وقت که مرگ در می زند!
در این رمان سعی شده به تقدس زندگی اشاره شود. احترام به زندگی، به زندگان، به آن چه حی است و سهمی از حیات دارد، همانطور که به حق حیوانات هم پرداخته شده. مانند لاک‌پشتی که ننه‌منظر به خاطر اگزمای پوستی‌اش باید دستش را ببرد داخل لاکش. اما به این کار رضا ...
شنبه، 20 مهر 1398 - 17:10
سختی و مشکلات در دل یک خانوادۀ گسترده، یا حل می‌شود یا قابل تحمل.
به نوجوانی شخصیت دادم که توسط نوجوان‌های همسن و سالش شناخته شده و قابل درک است. این نوجوان در میان دیگران رفتارهای مختلف خودش را دارد، سعی ندارد مثل اطرافیان رفتار کند. جریان عادی زندگی او را با خود همراه می‌سازد. در این جریان هم مرگ هست و هم زندگی. ...
یکشنبه، 16 تیر 1398 - 11:50

جستجو

آرشیو زمانی